top of page

Past Life Coaching

Utazás Életeken Át

Konrád Mayával

PAST LIFE COACHING

Past Life Coaching - Utazás Életeken Át

A Lélek Utazása, a Létezés Kalandja a Teljesség felé vezető úton – túl az idő- és a tér látszólagos korlátain.

A Past Life Coaching folyamatában "előző" életeket érintő utazások során, egy biztonságos és tiszta térben, a múlt fájdalmas sebeit tisztítva, a jelen harmóniájáért dolgozunk együtt.

 

A reinkarnációs utaztatás, vagy más néven előző életes utaztatás elsősorban a feloldhatatlannak tűnő, vissza-visszatérő nehéz élethelyzetek, erőteljes negatív érzelmi energiával terhelt kapcsolatok okainak feltárásában, és problémáinak megszűntetésében ad felbecsülhetetlen értékű segítséget. Ez egy különlegesen hatékony és összetett, interaktív gyógyító folyamat. Egy rövid időn belül nagy és „kézzelfogható“ változást hozó, ugyanakkor az utazások során olykor komoly érzelmi megterheléssel is járó önismereti módszer azoknak, akik képesek és hajlandóak önmagukkal maradéktalan őszinteséggel szembenézni.

A Past Life Coaching egy mélyen és meglehetősen széles körben ható, sokrétű változást generáló komplex folyamat, ami lépésről-lépésre vezet bennünket vissza önnön teljességünkhöz a megismerésen, megértésen és tapasztalati megélésen keresztül.

A jelen életi ismétlődő kapcsolati (párkapcsolati, szülő-gyermeki, testvéri, rokoni, baráti) problémák; visszatérő életvitelbeli nehézségek; munkához, hivatáshoz, az anyagi biztonság megteremtéséhez kapcsolódó rendszeresen megjelenő elakadások okainak tisztításakor lényeges, de mindezidáig rejtett összefüggéseket, életeken át ható mintázatokat látunk és értünk meg, oldunk fel.

 

A Past Life Coaching egy olyan intenzív és rendkívül transzformatív gyógyító folyamat, aminek során biztonságos térben tisztítjuk és átformáljuk az életeken át ható nehéz érzelmi és mentális blokkokat, korlátozó családi- és társadalmi mintázatokat, hiedelmeket. És tesszük mindezt azért, hogy így a félelmektől felszabadulva, korábban nem ismert békét és harmóniát teremtsünk önmagunkban és az életünkben.

Lélek-Utazás (Előző) Életeken Át

Az úgynevezett előző életeinkbe történő utazások során tiszta és biztonságos térben saját magunk tapasztaljuk meg a Lélek halhatatlanságát, az ok-okozat törvényének megnyilvánulását, a valódi összetartozást, a mindenen keresztül megnyilvánuló Isteni Bölcsességet és Szeretetet – ami szerintem hatalmas csoda és különleges áldás.

 

Tudatos lélek-utazás során megismerni az előző életeinket, elsőre talán úgy tűnik, mint valamiféle egzotikus, „new-age”-es kaland. Kicsit persze talán szokatlanabbnak hat, mint elutazni egy távoli, izgalmas szigetre, és klassz fotókat készíteni, amit aztán büszkén mutogathatunk a barátoknak.

Az úgynevezett előző életeinkbe való utazás azonban ennél messze sokkal többet jelent. Valódi felelősség és valódi bátorság kell szembenézni mindazzal, akik valójában vagyunk. Mert ez erről szól. Ez egy rendkívül erőteljesen gyógyító, valóban transzformatív folyamat – talán a legintenzívebb önismereti módszer és terápiás munka.

 

A Past Life Coaching utazásai alkalmával ugyanis egy olyan mély belső átalakulással, lelki-szellemi „fejlődéssel” járó erőteljes gyógyító folyamatban veszünk aktívan részt, amiben megtapasztaljuk Lényünk teljességét különböző életekben, különböző szerepekben, különböző élethelyzetekben.

 

„Saját bőrünkön” tapasztaljuk a korábbi életeinkben megélt, de a jelen életünkben megszokottól akár gyökeresen is eltérő, mégis “sajátnak” tartott gondolkodásmódokat, életszemléletet, érzés- és érzelemvilágokat, kapcsolódási formákat.

 

Megtapasztaljuk Lényünk végtelenségét tudásunk és képességeink gazdagságán, és persze saját hibáinkon, gyengeségeinken keresztül.

 

Megéljük Lényünk tökéletességét életeken és világkorszakokon átívelő, folyamatosan változó, alakuló, fejlődő kapcsolódásainkon és önmagunkon keresztül.

A korábbi életeken át utazó tudatosságunk fokozatosan és rendkívül mélyen tisztul és erősödik, ahogy lépésről-lépésre gyógyulnak és tisztulnak az életeken át ható fájdalmas mintázatok, érzelmi és mentális blokkok, jelen életi elhúzódó betegségeink valódi okai. Ezáltal pedig egyértelműen békésebbé, nyugodtabbá, szeretetteljesebbé válik az életünk, harmónikusabbá és örömtelibbé a kapcsolatunk Önmagunkkal és másokkal – Itt és Most, a Jelen életünkben.

 

Ez egy valóban rendkívül izgalmas és csodálatos kaland – a Lélek Utazása, aminek eredményeként azonban nem csupán klassz fotókhoz, hanem egy egészen új szintű, gazdagabb, teljesebb, boldogabb élethez juttatjuk magunkat.

LÉLEK-UTAZÁS
RÓLAM

Rólam és az Utamról

Tiszta teret tartok Számodra, hogy visszatalálj Önmagadhoz, saját belső erődhöz és fényedhez, ami létezésed okán megillet Téged.

Behatóan ismerve az emberi lélek és az elme működését, immáron több mint 10 éve vezetek Utazókat életeken át, hogy biztonságos térben gyógyulhasson a lélek, tisztuljon a tudatosság, és oldódjon a jelen életben tapasztalt nehézség.

 

Munkám egyfajta meditációs utazás, melynek során világokat járok be és kötök össze. Az al-, az emberi és az isteni világban mozgok – az idő- és a tér látszólagos szövetében.

 

Esetemben ez egy születési adottság, ami aztán mind a materiális világban (rangos iskolák, mintegy 15-20 éves cégvezetői tapasztalat és a fél világ bejárása), mind pedig a folyamatos belső spirituális munka, gyógyulás és gyógyítás, tanulás és tanítás, úton járás évtizedei alatt szerzett tapasztalatokkal gazdagodva folyamatosan erősödött és mélyült. Világszerte elismert mesterek és csodálatos hétköznapi "tanítók" segítettek, és segítenek ma is az Utamon a folyamatos változásban és fejlődésben.

Életem minden tapasztalata - öröme, fájdalma, sikere, bukása, megélt és feloldott nehézsége - abban segített és segít ma is, hogy itt és most valódi szeretettel és biztonságos, tiszta térben segíthesselek Önmagad teljessége felé, és eredményesen adhassam tovább a magas tudatosságtól Neked érkező gyógyító információt.

Tevékenységemet illetően Spirituális Coach és Mentor vagyok.

Az alternatív gyógyászatban szerzett képesítéseim alapján Pránanadi® mester, reinkarnációs terapeuta, tibeti hangtál terapeuta, kristályterapeuta és Aura-Soma® konzulens vagyok. Emellett alkalmazom a Theta Healing® és a Color Genetics® módszereit. Magam a világ több részén rendszeresen veszek részt a szakrális medicínával való lenyűgöző gyógyulási folyamatokban, sámán-szertartások keretében.

 

A gyógyító folyamatok során összekötő csatornaként működöm, és mintegy fává válok. Hatalmas és mély gyökérzettel, ami a Földhöz köt; kiterjedt lombkoronával, ami az Égi magasságokba nyúlik; erős és magas törzzsel, ami mindezt összeköti, kiegyensúlyozza, stabilizálja; biztosítva az információk oda-vissza áramlását, a folyamatos kapcsolódást és fejlődést. 

 

Biztos teret tartva navigálom az Utazókat az Életeken átívelő lelki és fizikális blokkok oldása során, tiszta együttérzéssel támogatva a valódi megértés, megbocsátás és megbékélés mélyen gyógyító belső folyamatát.

 

Tiszta teret tartok ahhoz, hogy a korlátozó téveszméket, hamis társadalmi sémákat és fájdalmas családi mintázatokat lebontva megtedd a szükséges lépéseket, hogy egy egyre felszabadultabban élhető Életben visszatalálj Önmagadhoz; árnyékvilágodat uralva visszatalálj saját belső erődhöz és fényedhez; a valódi szereteten alapuló kapcsolatokhoz; az aktív és kreatív élethez, és az ebből fakadó örömhöz - ami mind megillet Téged.

Téged is szeretettel várlak a Lélek Utazására, a Létezés Kalandjára a Teljesség felé vezető úton – túl az idő- és a tér látszólagos korlátain.

Konrád Maya - Past Life Coach

Konrád Maya - Past Life Coach

KAPCSOLAT

Kapcsolat

Konrád Maya \\ Past Life Coach

időpont egyeztetés: +36 20 321 9568

maya.konrad@gmail.com facebook.com/pastlifecoaching 

 

Tata, Petőfi Sándor utca 8.

 

Köszönöm! Az üzenetedet sikeresen elküldted.

bottom of page